Regulamin ogólny

Jakub Grabowski | Kategoria: Regulaminy | 0 komentarzy | 2699 czytań | Drukuj
1. Związek Strzelecki „Strzelec” (ZS”S”) jest stowarzyszeniem w którym panują zasady dyscypliny i
porządku organizacyjnego wzorowane na zasadach wojskowych. Kwestie wychowawcze oparte są
na wytycznych ideowych J. Piłsudskiego dotyczące obywatelskiego przygotowania do służby
publicznej i mundurowej i gotowości do poświęceń dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Naczelnym
hasłem jest wytyczna „każdy obywatel żołnierzem, każdy żołnierz obywatelem”
2. Świętem organizacyjnym ZS”S” jest dzień 6 sierpnia, obchodzony uroczyście w oddziałach i
pododdziałach na pamiątkę wymarszu I Kompanii Kadrowej i rozpoczęcie wojny o niepodległość
Polski 6 sierpnia 1914 roku.
3. Symbolem ZS”S” jest orzeł strzelecki. Jest to orzeł wzoru orła wojsk lądowych z literą „S”
umieszczoną na tarczy amazonek.
4. Strzelcy posiadają mundur organizacyjny zgodny z przepisami obowiązującymi organizacje
pozarządowe.
4.1 Wzór munduru i sposób noszenia oznaczeń reguluje osobny regulamin mundurowy
4.2 W przypadku ubioru cywilnego znaczek organizacyjny nosi się na lewej marynarki
5. ZS”S” posiada flagę organizacyjną. Jest to płat tkaniny czerwonej (amarantowej) zakończony
dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Stosunek szerokości do długości wynosi 1:2,1. Po
środku płata flagi jest umieszczony wizerunek orła strzeleckiego.
6. ZS”S” posiada sztandar organizacyjny i sztandary jednostek strzeleckich
7. ZS”S” posiada ogólną organizacyjną odznakę taktyczną i oznaki rozpoznawcze jednostek
strzeleckich i specjalności. Zasady dotyczące oznak taktycznych i rozpoznawczych ZS”S” reguluje
regulamin oznak taktycznych
8. Prawo strzeleckie:
1 Dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem
strzeleckim
2 Strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszystkich poświęceń
3 Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem Rzeczypospolitej
Polskiej
4 Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne
5 Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest
wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały
6 Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny
7 Strzelec, w ramach swych dobrowolnie przyjętych obowiązków występujących w toku szkolenia i
innych czynności organizacyjnych, karnie, sumiennie i ściśle wypełnia polecenia władz Związku
Strzeleckiego „Strzelec”, wkładając w ich wykonanie całą swą inicjatywę. Nie ogranicza to w żaden
sposób jego praw członkowskich, a w szczególności do krytykowania i wybierania władz
Z.S.”Strzelec”
8 Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje ideały braterstwa i służby
9 Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego
10 Strzelec nieustanni pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczna i umiejętności
9. Przyrzeczenie strzeleckie
Wobec Boga , własnego sumienia, oraz wszystkich strzelców
Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” przyrzekam i ślubuję:
Przez całe moje życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
Niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi.
Służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary
najwyższej służbie podporządkowane będą.
Przyrzekam
powinności swoje jako członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa
strzeleckiego należycie przestrzegać, rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim „Strzelec” sumiennie
wykonywać. Co teraz przyrzekłem w sumieniu swoim do głębi rozważyłem, że przyrzeczeń tych dotrzymam
przysięgam, a przysięgę swoją stwierdzam uroczystym słowem honoru uczciwego obywatela i wolnego
człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. (osoby niewierzące mogą ostatnie zdanie pominąć).
10. Hymn (pieśń reprezentacyjna) ZS”S”. Hymnem ZS”S” jest pieśń „Pierwsza Brygada”
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos, Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los !
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos !
O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc!
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...
Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do waszych kies.
My, Pierwsza Brygada...
Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę - przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!
My, Pierwsza Brygada...

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.