Dla rodziców

Jeżeli Wasz syn lub córka zwrócił/a się do Was z prośbą o pozwolenie na wstąpienie do Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Grudziądzu zachęcamy do przeczytania poniższych informacji, które mogą wydać się pomocne przy wątpliwościach, co do charakteru organizacji.


Grudziądzka Jednostka Strzelecka 3301 ZS „Strzelec” jest jednostką terenową, będącą częścią ogólnopolskiej organizacji kontynuującej przedwojenne tradycje związane ze „Strzelcem” założonym przez Józefa Piłsudskiego. Organizacja została zarejestrowana w dniu 13.06.1990 roku. Główne idee związku są oparte o przedwojenne piłsudczykowskie ideały, określone przez prawo strzeleckie i kultywowane w myśl zasady:


"Dobro Rzeczypospolitej jest najwyższym prawem strzeleckim".


Członkowie ZS "Strzelec" biorą udział w cotygodniowych zbiórkach i szkoleniach.


Pierwszy etap szkolenia obejmuje naukę musztry oraz zapoznanie się z treścią i przyswojenie wiedzy zawartej w regulaminach, będących podstawowym źródłem wiedzy o organizacji. Kształcenie to wymaga samodyscypliny i wytrwałości dobywanej stopniowo, uczy koleżeństwa oraz współpracy w grupie.


Zajęcia mają charakter wykładów oraz ćwiczeń terenowych. Strzelcy mają możliwość uczestniczyć w obozach jak również w marszach. Realizowany program zawiera m.in.: historię Strzelca, naukę pierwszej pomocy, topografię, samoobronę, działania taktyczne, strzelanie z broni pneumatycznej oraz strzelanie z broni palnej na strzelnicach.


Wszystkie szkolenia są prowadzone w warunkach bezpieczeństwa we współpracy z instytucjami i osobami uprawnionymi do realizacji tego typu zajęć. Członkowie ZS "Strzelec" wielokrotnie brali udział w zawodach szczebla lokalnego jak i krajowego zdobywając czołowe miejsca, aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych o charakterze patriotycznym takich jak Święto Niepodległości (11 Listopada) czy Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia).


Przynależność do Strzelca zobowiązuje do dyscypliny, punktualności i ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz powierzony sprzęt. Nasza organizacja uczy przede wszystkim pracy w zespole oraz tego, czego nie da się przeliczyć na pieniądze, czyli zaufania, sympatii i poparcia społeczności lokalnej oraz różnych instytucji.


Jednak najważniejszym czynnikiem przemawiającym za wstąpieniem Państwa pociechy do naszej organizacji jest to, że będziecie Państwo wiedzieli gdzie i z kim przebywa Państwa pociecha. Skutecznie odciągnie Państwa córkę czy też syna od monitora komputera i nałogów. Zapewniamy całkowicie bezpieczną, niezapomnianą przygodę u boku rówieśników, co wiąże się z fantastycznymi wspomnieniami. Ciekawe zajęcia oraz przebywanie na świeżym powietrzu wśród ludzi, którzy wykazują podobne zainteresowania, skutecznie poprawi odporność i tężyznę fizyczną Państwa pociechy, co jest kolejnym dowodem potwierdzającym słuszność działania Państwa syna/córki w naszym stowarzyszeniu.


Ze strzeleckim pozdrowieniem,

CZOŁEM!